Spracovanie osobných údajov

Ako spracúvame vaše osobné údaje

Zaoberáme sa predajom handmade výrobkov a pri ich predaji spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednaní tovaru alebo pri zadávaní dotazu.

Na vašich osobných údajoch nám záleží rovnako, ako na vás a vašom názore na naše služby a výrobky. Preto k nim pristupujeme maximálne zodpovedne. Vždy sa snažíme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú v danej situácii nevyhnutné.

Aby sme vám mohli poskytnúť relevantné odpovede na vaše otázky, poradiť s výberom tovaru, poslať faktúru k vašej objednávke  alebo informačný newsletter, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Prečítajte si, ako konkrétne spracúvame vaše osobné údaje (ďalej OÚ) v jednotlivých častiach využívania našich služieb.

 

1. Informácie ako spracúvame OÚ príjemcov nášho newslettera


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRÍJEMCOV NÁŠHO NEWSLETTRA


v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

 • Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo firme Ivana Strelecká Galantéria Ivana, so sídlom v obci Jakubovany č. 26, 03204 Jakubovany. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu obchod@galanteriaivana.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918649420.

 • Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Vašu emailovú adresu budeme spracúvať preto, aby sme vás mohli informovať užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ

a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, to znamená na základe vášho súhlasu.

 • Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

 • Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje umiestňujeme na serveroch spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín.

 • Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Emailovú adresu, ktorú nám poskytnete budeme uchovávať len pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Pričom súhlas môžete odvolať kedykoľvek, a to napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz.

 • Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajom
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese Ivana Strelecká, Jakubovany 26, 03204 Jakubovany alebo elektronicky na e-mailovú adresu obchod@galanteriaivana.sk.

 

2. Informácie ako spracúvame vaše OÚ po objednaní našich výrobkov


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ OBJEDNALI NAŠE VÝROBKY


V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

 • Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo firme Ivana Strelecká Galantéria Ivana, so sídlom v obci Jakubovany č. 26, 03204 Jakubovany. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu obchod@galanteriaivana.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918649420.

 • Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Aby sme vám mohli dodať objednaný tovar budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k dodaniu objednaného tovaru podľa objednávky, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Ďalšie osobné údaje o vás, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využijete a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

 • Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

 • Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje umiestňujeme na serveroch spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín a spoločnosti Master Internet, s.r.o. Pri spracovaní a odoslaní vašich objednávok poskytujeme vaša osobné údaje ( meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu) našim doručovateľom - Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 a Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD), Technická 7, 821 04 Bratislava. Pri spracovaní vašich faktúr poskytujeme vaše osobné údaje ( meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu) do účtovného systému iKros.sk, ktorý spravuje spoločnosť KROS a.s. so sídlom A. Rudnaya 21, Žilina.

Všetky uvedené spoločnosti dodržujú prísne bezpečnosté, technické a organizačné opatrenia, aby OÚ boli patrične ochránené.

 • Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania vašich výhod registrácie v našom e-shope ( prehľad o objednávkach, o objednanom tovare, informácie o stave vašich objednávok ).

 • Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese Ivana Strelecká, Jakubovany 26, 03204 Jakubovany alebo elektronicky na e-mailovú adresu obchod@galanteriaivana.sk.

 

3. Informácie ako spracúvame vaše OÚ, keď potrebujete poradiť, informovať sa o našich výrobkoch a službách


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE NÁVŠTEVNÍKOV NÁŠHO E-SHOPU ZADÁVAJÚCICH OTÁZKY DO KONTAKTNÉHO FORMULÁRA


v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

 • Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo firme Ivana Strelecká Galantéria Ivana, so sídlom v obci Jakubovany č. 26, 03204 Jakubovany. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu obchod@galanteriaivana.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918649420.

 • Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom spôsobu doručenia našich výrobkov, s výberom našich výrobkov, poskytovať informácie o stave vašich objednávok a odpovedať na vaše akékoľvek otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu, resp. prostredníctvom správy cez sociálne siete.

 • Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

 • Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje umiestňujeme na serveroch spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín.

 • Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania služby kontaktného formulára.

 • Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese Ivana Strelecká, Jakubovany 26, 03204 Jakubovany alebo elektronicky na e-mailovú adresu obchod@galanteriaivana.sk.

 

4. Informácie ako spracúvame súbory cookies


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ COOKIES NA www.galanteriaivana.sk


v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

 • Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo firme Ivana Strelecká Galantéria Ivana, so sídlom v obci Jakubovany č. 26, 03204 Jakubovany. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu obchod@galanteriaivana.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918649420.

 • Prečo spracúvame cookies?

Cookie, teda krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení pri návšteve webu galanteriaivana.sk spracúvame preto, aby sme zistili, čo vás zaujíma. Ich prostredníctvom zvyšujeme funkčnosť našej stránky a praktickosť jej využívania.

Využívaním nášho webu súhlasíte s využívaním technológie cookies.

Ako dlho spracúvame vaše cookies?

Dočasné cookies (session cookies) spracúvame až do doby, než vypnete internetový prehliadač, resp. záložku v prehliadači.

Trvalé cookies (persistent cookies) zostavajú vo vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich živostnosť alebo ich manuálne neodstránite.

 • Informácia o prenose cookies tretím stranám

Na jednotlivých podstránkach galanteriaivana.sk (napr. objednávka našich výrobkov alebo vyplnenie kontaktného formuláru) môžu existovať funkčné alebo analytické skripty, ktoré si ukladajú vlastné cookies za účelom zobrazenia remarketingových alebo reklamných kampaní s ponukou šitou na mieru práve vám.

 

5. Informácie ako spracúvame údaje o deťoch


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OÚ O OSOBÁCH MLADŠÍCH 16 ROKOV


V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

 • Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo firme Ivana Strelecká Galantéria Ivana, so sídlom v obci Jakubovany č. 26, 03204 Jakubovany. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu obchod@galanteriaivana.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918649420.

 • Sú spracúvané aj údaje o deťoch, resp. osobách mladších ako 16 rokov?

Naše webstránky nie sú určené osobám mladších ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda umýselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením, resp. podvodom, sme získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme potrebné kroky, aby ste údaje vymazali. Okrem prípadov, kedy sme zákonom viazaní si ich ponechať.

 

6. Registrácia a vytvorenie konta

 Registrácia v našom e-shope je dobrovoľná, to znamená, že pre vytvorenie objednávky nie je povinné registrovať sa v našom e-shope galanteriaivana.sk.

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace.

Povinnými údajmi sú vaše meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

E-mailovú adresu neposytujeme žiadnej spločnosti pre účely akejkoľvek reklamy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ivana Strelecká Galantéria Ivana je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

Po zrušení vašej registrácie budú vaše osobné údaje odstránené.

 • Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo firme Ivana Strelecká Galantéria Ivana, so sídlom v obci Jakubovany č. 26, 03204 Jakubovany. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu obchod@galanteriaivana.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918649420.

 • Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

 • Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zadané pri registrácii umiestňujeme na serveroch spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín.

 • Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese Ivana Strelecká, Jakubovany 26, 03204 Jakubovany alebo elektronicky na e-mailovú adresu obchod@galanteriaivana.sk.

 

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať